MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W PUŁAWACH

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020-08-17 18:27:16

Roman
Administrator
Dołączył: 2020-03-23
Liczba postów: 205
WindowsOpera 70.0.3728.106

podstawy przedsiębiorczości

1

Offline

#2 2020-10-30 08:12:12

Oliwia
Gość
AndroidChrome 86.0.4240.110

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się

#3 2020-10-30 10:50:22

Natalia
Gość
AndroidChrome 74.0.3729.136

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się

#4 2020-10-30 10:52:48

Patrycja
Gość
MacintoshUnknown

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się

#5 2020-11-03 20:15:58

Michał Ignasiak
Administrator
Dołączył: 2020-03-22
Liczba postów: 81
WindowsOpera 72.0.3815.186

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Data: 04.11.2020
Temat: Rola państwa w gospodarce


Podstawowe funkcje ekonomiczne państwaPaństwo jest organizacją polityczną, suwerenną i terytorialną. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany (obywatelstwo) i przymusowy ? obywatele są zobowiązani do przestrzegania ustanowionego prawa.
Państwo pełni funkcje:

 • zewnętrzne
  wewnętrzne

Rola państwa w gospodarce jest zmienna historycznie, zależy od fazy rozwoju danej formacji, a także od systemu funkcjonowania gospodarki.

Do najważniejszych zadań państwa w gospodarce rynkowej należy pełnienie funkcji alokacyjnej, regulacyjnej, redystrybucyjnej, stabilizacyjnej oraz tworzenie norm prawnych przeciwdziałających korupcji.


Problematyka roli państwa w gospodarce jest wielowątkowa, a także bardzo kontrowersyjna. Między innymi dlatego przeprowadzając analizę należy poświęcić miejsca istocie jak i znaczeniu roli państwa w gospodarce. Należy także zwrócić uwagę na argumenty przemawiające za i przeciw ingerencji państwa w gospodarkę. Zagadnienie to jest złożonym i szeroko dyskutowanym tematem szczególnie w okresach nasilania się problemów ekonomicznych. Także w naszym kraju, od samego początku transformacji systemowej, dyskutuje się nad rolą państwa w gospodarce i próbuje zakreślić granice aktywnego oddziaływania tego podmiotu na gospodarkę.

Państwo oznacza złożoną, zróżnicowaną, wieloszczeblową strukturę administracyjną społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponująca władzą ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą.

Funkcje państwa są powiązane z celami jakie stawia sobie struktura polityczna. Cele zmieniały się wraz z rozwojem państwa, stąd zmieniały się również jego funkcje. Obecnie funkcje państwa są kształtowane przez proces globalizacji. Procesy globalizacji stanowią poważne źródło wyzwań i zagrożeń dla państwa, a także stwarzają też szanse i możliwości zmian.

Przez cel państwa należy rozumieć to, co ośrodek decyzji politycznej wytycza jako cele organizacji państwowej. Współczesne państwa dążą do osiągnięcia następujących celów:

 • realizacja dobra wspólnego
  zagwarantowania wolności jednostki,
  bezpieczeństwa jednostek i zbiorowości
  udziału w dystrybucji dóbr wytworzonych przez społeczeństwo
  zapewnienia obrony swojego terytorium
  zwalczania terroryzmu

Offline

#6 2020-11-04 08:59:29

Oliwia
Gość
AndroidChrome 86.0.4240.110

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się

#7 2020-11-04 11:04:15

Kuba Matras
Gość
AndroidChrome 85.0.4183.127

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałem się

#8 2020-11-04 13:19:42

Patrycja
Gość
MacintoshUnknown

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się z tematem

#9 2020-11-04 20:40:53

Daria
Gość
AndroidChrome 84.0.4147.125

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się z tematem

#10 2020-11-05 17:30:13

Michał Ignasiak
Administrator
Dołączył: 2020-03-22
Liczba postów: 81
WindowsOpera 72.0.3815.186

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Data: 06.11.2020
Temat: Formy zatrudnienia


FORMY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA

Informacja o formie zatrudnienia, jaką proponuje pracodawca, jest zazwyczaj podana w ofercie pracy. Jeżeli jej tam nie ma, to na pewno pojawi się ona w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Jakie są formy zatrudnienia i co musisz o nich wiedzieć, aby wybrać tę, która spełni Twoje oczekiwania?

Rodzaje umów
Pracodawca może zatrudnić pracownika m.in. na umowę o pracę, umowę-zlecenie i umowę o dzieło. Wybór umowy w znacznej mierze zależy od rodzaju pracy oraz rozwiązań przyjętych przez pracodawcę. Należy jednak pamiętać, że każda ze wskazanych umów ma inny charakter, a co za tym idzie – także inną podstawę prawną.

Umowa o pracę
Ten rodzaj umowy jest precyzyjnie określony w przepisach Kodeksu pracy. Pracownik, podpisując umowę o pracę, zobowiązuje się do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, w określonym miejscu i czasie, pod kierownictwem pracodawcy lub innej osoby, którą wskaże pracodawca, za konkretnym wynagrodzeniem. Umowa o pracę jest najlepszą i najstabilniejszą formą zatrudnienia dla pracownika, gdyż – zgodnie z przepisami – daje pracownikowi wiele przywilejów. Istnieje w niej np. zobowiązanie ze strony pracownika i pracodawcy do pokrywania kosztów pełnych składek ZUS, a także rozliczenia podatku od dochodów. Pracując na umowę o pracę, ma się też zapewniony płatny urlop.

Biorąc pod uwagę czas, na który jest zawierana umowa o pracę, wyróżnia się:

umowę na czas nieokreślony,
umowę na okres próbny (do 3 miesięcy),
umowę na czas określony,
umowę na czas wykonania danej pracy,
umowę na zastępstwo.

Kodeks pracy daje możliwość rozwiązania umowy o pracę: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu umowy lub z dniem zakończenia pracy, która była powodem zawarcia umowy. Rozwiązanie umowy o pracę odbywa się pisemnie, a potwierdzeniem danej umowy po jej zakończeniu jest świadectwo pracy wystawiane przez pracodawcę.

Umowa-zlecenie
Umowa-zlecenie jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego między pracodawcą a pracownikiem na wykonanie konkretnej pracy, zazwyczaj za określonym wynagrodzeniem. Pracownik, określany mianem zleceniobiorcy, bierze w umowie odpowiedzialność za staranne wykonanie zlecenia (nie za konkretny efekt).

Umowa-zlecenie nie daje pracownikowi przywilejów, np. płatnego urlopu. W pewnych sytuacjach umożliwia zwolnienie ze składek płaconych do ZUS-u, ale należy wówczas rozliczyć podatek od dochodów (istnieje możliwość uwzględnienia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów).

Umowa o dzieło
Umowa ta jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i dotyczy wykonania określonego dzieła, czyli rezultatu pracy pracownika (wykonawcy dzieła). Nie daje ona przywilejów pracowniczych.
Nie wymaga płacenia składek do ZUS-u za wykonawcę dzieła i – podobnie jak przy umowie-zleceniu – należy przy niej rozliczyć podatek od dochodów (istnieje możliwość uwzględnienia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów).


https://www.youtube.com/watch?v=5kmwrMN6oFc

Offline

#11 2020-11-06 09:03:50

Kuba Matras
Gość
AndroidChrome 85.0.4183.127

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałem się

#12 2020-11-06 09:44:07

Oliwia
Gość
AndroidChrome 86.0.4240.110

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się

#13 2020-11-06 10:27:42

Patrycja
Gość
MacintoshUnknown

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się z tematem

#14 2020-11-06 11:55:06

Kacper
Gość
AndroidChrome 86.0.4240.185

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałem się

#15 2020-11-06 13:05:39

Natalia
Gość
AndroidChrome 74.0.3729.136

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się

#16 2020-11-06 13:54:38

Daria
Gość
WindowsChrome 86.0.4240.183

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się z temate

#17 2020-11-06 14:34:17

Kacper P
Gość
AndroidChrome 86.0.4240.185

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałem się

#18 2020-11-09 15:10:04

Maciek
Gość
WindowsOpera 72.0.3815.186

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałem się z tematem

#19 2020-11-11 11:37:19

Patrycja
Gość
MacintoshUnknown

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się z tematem

#20 2020-11-12 14:47:10

Michał Ignasiak
Administrator
Dołączył: 2020-03-22
Liczba postów: 81
WindowsOpera 72.0.3815.320

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Data: 13.11.2020
Temat: Metody poszukiwania pracy.


METODY POSZUKIWANIA PRACY

Poszukiwanie pracy bywa naprawdę trudnym zajęciem. Jak mówi egipskie przysłowie, to „Człowiek szuka pracy, a nie praca – człowieka”, zatem bez względu na to, czy poszukujemy pracy po raz pierwszy, czy po raz kolejny w naszym życiu, powinniśmy się do tego dobrze przygotować.

Czym jest aktywne poszukiwanie pracy?
Aktywne poszukiwanie pracy oznacza podejmowanie zróżnicowanych działań w celu znalezienia pracy. Do czynności, które wykonujemy w jego ramach, należą:

określenie własnych kompetencji (predyspozycji zawodowych),
ocena własnych możliwości zawodowych (jakie czynności możemy wykonywać, jeżeli mamy dane wykształcenie, uprawnienia, kursy, umiejętności),
analiza rynku pracy, na którym będziemy poszukiwać pracy,
wybór potencjalnych pracodawców, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę,
poszukiwanie informacji na temat potencjalnych pracodawców,
nawiązanie kontaktu z pracodawcami,
zaprezentowanie swojej aplikacji potencjalnym pracodawcom.
Metody szukania zatrudnienia
Poszukiwanie pracy powinno odbywać się z wykorzystaniem wielu metod jednocześnie, gdyż w ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo jej znalezienia. Współcześnie za najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy uznaje się:

wyszukiwanie ogłoszeń w internecie i prasie,
bezpośredni kontakt z pracodawcą,
pozyskiwanie informacji od znajomych i rodziny,
korzystanie z usług urzędów pracy i agencji pośrednictwa pracy.
Ogłoszenia z internetu i prasy
Wyszukiwanie ofert pracy w internecie i prasie jest metodą bardzo wygodną, gdyż można to zazwyczaj robić w czasie dogodnym dla siebie. Jednak w wypadku niektórych zawodów, takich jak murarz, listonosz czy tynkarz, istotne jest, by szukać ofert codziennie z samego rana, gdyż kandydatów jest z reguły tak dużo, że około południa oferty są już nieaktualne.

Informacje o ofertach pracy zamieszczane są na wielu portalach internetowych poświęconych wyłącznie poszukiwaniu pracy. Znajdują się na nich często również wskazówki, jak napisać życiorys czy list motywacyjny, oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Warto też korzystać z portali regionalnych, gdzie zamieszczane są lokalne oferty pracy. Poszukiwanie powinno też obejmować portale branżowe oraz strony internetowe potencjalnych pracodawców, na których często znajduje się zakładka „oferty pracy”.

Ogłoszenia z ofertami pracy zamieszczane są też w większości dzienników, w rubryce Praca. Zwykle te same oferty można też znaleźć na podstronach internetowego wydania dzienników. Ważne, by szukać informacji o miejscach pracy na sprawdzonych portalach i stronach internetowych, gdyż tam znajdują się wiarygodne ogłoszenia.

Jak zdobyć pracę? Praktyczny warsztat!
https://www.youtube.com/watch?v=Fh8VTvz7CZo

Offline

#21 2020-11-12 18:31:49

Kuba Matras
Gość
AndroidChrome 85.0.4183.127

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałem się

#22 2020-11-13 09:03:40

Oliwia
Gość
AndroidChrome 86.0.4240.110

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się

#23 2020-11-13 11:22:36

Natalia
Gość
AndroidChrome 74.0.3729.136

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałam się

#24 2020-11-16 17:42:52

Kacper P
Gość
AndroidChrome 86.0.4240.198

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałem. Się

#25 2020-11-16 20:49:42

Maciek
Gość
WindowsOpera 72.0.3815.320

Odp: podstawy przedsiębiorczości

Zapoznałem się z tematem

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
gttchopper - craftmsbf - super-rpg - toxicpolskaforum - rpj44